Licencias de actividad y proyectos ict

Llicència activitat. Que es?

Que és una llicència d’activitat?

Una llicència d’activitat es el permís que necessita un establiment ja sigui local comercial, clínica, bar o nau industrial per poder realitzar la seva activitat.

Llicències obertura Reus. Tràmits

Perquè és necessària una llicència d’activitat?

Segons quina sigui l’activitat a desenvolupar en un establiment, es fa necessari adoptar unes mesures de seguretat ja sigui contra incendi, accessibilitat, gestió de residus, etc…

Cada activitat tindrà que adaptar-se per tal de reduir l’impacte mediambiental que pugui produir la seva activitat.

Un exemple.

Una nau industrial de emmagatzematge de cartró necesita cumplir unes condicions contra-incendi mes exigents que una nau que es dediqui a la fabricació de eines d’acer.

Tipus de llicències d’activitat?

Ara mateix a Catalunya podem diferencia en 3 tipus de llicències (les mes comuns) i son les següents:

Declaració responsable.

Es tracta d’una llicència per activitats innòcues, es a dir, per activitats que no perjudiquen el medi ni al veïnatge ni als animals.

En aquest cas, es necessari presentar a l’ajuntament corresponent una declaració responsable en la que es declara de forma responsable que el titular disposa d’un certificat signat per un tècnic competent on certifica que l’activitat compleix amb la normativa que li es d’aplicació segons sigui l’activitat que realitza.

Els casos més comuns d’aquest tipus de llicències son les Botigues de roba, centres de estètica no mèdica, perruqueries, ferreteries, oficines de menys de 500m2, etc…

Comunicació prèvia amb certificat tècnic.

En aquest cas es on estan la majoria de les activitats, en aquest cas en necessària la presentació d’un projecte d’activitats a mes de la declaració responsable i el certificat de l’enginyer.

Els casos més comuns de llicències d’activitat per comunicació prèvia son els bars, restaurants, clíniques mèdiques, naus industrial, oficines de mes de 500m2, etc..

Llicència ambiental.

A diferencia de les anteriors llicències, aquestes afecten ambientalment i en aquest cas, és necessari que el tècnic competent redacti el projecte on es detalla l’activitat i es justifica quines seran les mesures correctores  que s’aportaran per evitar perjudicar al medi ambient, les persones, els béns i els animals.

Aquest projecte es presentarà a l’autoritat corresponent, Ajuntament, departament de medi ambient de la Generalitat, Bombers, etc… que validaran abans de donar permís per poder implantar l’activitat.

Tots els ajuntaments tenen la mateixa normativa?

No, a part de la normativa general que si es la mateixa a cada ajuntament pot ser que un ajuntament en concret tingui mes exigències que un altre en alguns punt concrets.

Per exemple:

Por ser que a l’hora d’obrir un bar un ajuntament et demani que tinguis una cambra de residus amb unes especificacions concretes com ara aixeta, parets de fàcil neteja, etc… també pot ser que un altre ajuntament només et demani un espai determinat (un 2% de la superficie de local) o un altre ajuntament no et demani res en referencia als residus.

Que s’ha de fer si es vol obrir un negoci?

Primer que res, s’ha de contactar amb un enginyer expert en llicències d’activitat. Aquest, saben l’activitat que es vol implementar i fen una visita a l’establiment que hagis escollit t’indicarà la viabilitat de realitzar la llicència d’activitat o si es el cas et desaconsellarà la compra o lloguer.

L’enginyer valorarà si l’emplaçament es compatible, si el local o la nau compleix o pot arribar a complir els requeriments que necessita per implantar l’activitat.

Un cop finalitzat l’assessorament de l’enginyer i en cas que finalment es consideri apte l’establiment és quan es comença a fer el projecte si es el cas (comunicació prèvia o llicència ambiental) per tal de que al final es pugui obtenir la llicència d’activitat municipal.

Quan de temps es triga?

Dependrà del tipus de llicència.

La declaració responsable i la comunicació prèvia es immediat. Un cop el local esta adaptat es presenta la documentació a l’ajuntament i un cop pagades les taxes ja es pot obrir.

La llicència ambiental és més lenta, en aquest cas un cop redactat el projecte aquest s’envia a l’ajuntament que segons el cas pot trigar entre un i dos mesos en donar una resposta en el millor cas favorable. Llavors un cop s’ha obtingut la resposta es pot començar a adaptar l’establiment per obtenir la llicència un cop una entitat de control homologada per la Generalitat certifiqui que l’establiment compleix el que diu el projecte aprovat.

Quant costa una llicència d’activitat?.

Dependrà del tipus de llicència i dels metres quadrats de l’establiment, per poder saber el preu es necessari que demanis el pressupost donat que segons sigui necessitaràs altres tipus de projectes, com ara el elèctric i el de obres menors.

Taxes de l’ajuntament

Cada ajuntament disposa de la seva ordenança fiscal i per tant te uns imports diferents respecte els altres ajuntaments.

Va a dir que hi ha ajuntament que també tenen ajuts a les persones que fan una llicència d’activitat a la seva població

Necessites més informació?

Contacta’ns, a GAPEnginyeria som especialistes en llicències d’activitat